rodzaje kominów

Rodzaje kominów

Posted Posted in Informacje

Montaż tradycyjnego kominka wymaga podłączenia go do komina, którym będą odprowadzane spaliny. Oczywiście musi on posiadać atest dla pieców na paliwa stałe oraz średnicę 14-15 cm. Ważne jest również, aby panował w nim ciąg o mocy 10-30 Pa, a on sam miał wysokość przynajmniej 4 metrów, licząc od paleniska kominka. Nie mniej istotny jest też […]