Jak często robić przegląd komina?

przegląd komina

Światło przewodów kominowych ulega zwężeniu z kilku powodów, a używanie opału wątpliwej jakości to tylko jeden z nich. Kolejnym jest zaniedbywanie obowiązku regularnego sprawdzania drożności komina. Jak często robić przegląd komina?

Dlaczego sprawdzanie drożności komina jest takie ważne?

Niedrożny komin znacznie utrudnia rozpalanie ognia w piecu czy kominku i uniemożliwia efektowne ogrzewanie. Jeśli do paleniska nie dociera odpowiednia ilość świeżego powietrza, opał spala się znacznie gorzej, a wręcz powstają problemy z utrzymaniem ognia. Pojawia się kopcenie, a gryzący dym szczypie w oczy, utrudnia swobodne oddychanie, a sadze i kurz osadzają się na ścianach pomieszczenia. Poza tym niedrożny komin może być jednym z czynników powodujących powstawanie groźnego dla zdrowia i życia czadu, a zalegające w przewodach kominowych sadze mogą się zapalić i spowodować pożar. Jeśli właściciel budynku chce uniknąć tych wszystkich przykrych konsekwencji, musi pamiętać o regularnych przeglądach kominiarskich.

Przegląd komina w świetle prawa

Regularne wizyty kominiarza nie tylko usprawnią proces ogrzewania budynku i wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, ale również uchronią przed nałożeniem kary finansowej za brak respektowania obowiązujących przepisów. Częstotliwość przeglądów kominiarskich została bowiem unormowana prawnie, a każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego zobowiązany jest do znajomości i respektowania przepisów prawa budowlanego w tym zakresie. Warto również pamiętać, że niedokonywanie przeglądów kominiarskich w terminie może stać się przyczyną braku wypłaty odszkodowania w przypadku pożaru.

Jak często robić przegląd komina?

Przeglądy kominiarskie w domach jednorodzinnych powinny odbywać się raz w roku, ale są od tej reguły pewne wyjątki. Wszystko zależy od powierzchni domu, ale i wybranej metody ogrzewania. Przyjmuje się, że budynki ogrzewane węglem lub drewnem wymagają częstszych przeglądów kominiarskich, aniżeli te, w których ogrzewa się olejem lub gazem. To samo dotyczy budynków, których powierzchnia przekracza 2000 m2 – przegląd komina musi odbyć się dwa razy w roku, w terminie do 31 maja i do 30 listopada.

Kto może wykonać przegląd komina?

Powinna to być osoba z uprawnieniami – mistrz kominiarski należący do Korporacji Kominiarzy Polskich albo osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. W trakcie przeglądu może się okazać, że konieczne jest natychmiastowe czyszczenie przewodów kominowych. Pracę tę mogą wykonać te same osoby, które dokonywały przeglądu, albo kominiarz z uprawnieniami czeladnika. W przypadku budynków jednorodzinnych dopuszczalne jest, by komin czyścili domownicy, ale należy przy tym pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Warto zamontować na dachu specjalne akcesoria dachowe (stopnie i ławy kominiarskie), które ułatwią wędrówki po dachu i zapewnią wygodny dostęp do komina.