Jak skorzystać z programu Czyste Powietrze?

czyste powietrze

W okresie jesienno-zimowym wracają dyskusje na temat jakości powietrza w polskich miastach. Smog dusi już zresztą nie tylko miasta, ale i mniejsze miejscowości, mimo że wprowadzane są rozwiązania, które powinny ten problem zmniejszyć. Nie da się jednak zmusić wszystkich, by natychmiast zrezygnowali z korzystania z pieców węglowych i zainwestowali w nowe, ekologiczne źródła ciepła. Można próbować ich zachęcać i to właśnie robi rządowy program Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze – jaki jest cel programu?

Osoby spełniające warunki uczestnictwa w programie, mogą otrzymać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na nowe, a także przeprowadzenia prac termoizolacyjnych w budynku. Im więcej osób zdecyduje się na wykonanie takich działań, tym większa szansa, że jakość powietrza w Polsce ulegnie poprawie. Taki właśnie jest cel programu – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Do osiągnięcia tego celu przybliży nas szeroko zakrojona wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jakie przedsięwzięcia wspiera program?

Program wspiera przedsięwzięcia określonego rodzaju. Pierwszym są te, które zakładają demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup oraz montaż pompy ciepła. Może to być pompa typu powietrze-woda albo pompa gruntowa. Z dofinansowania mogą skorzystać także ci, którzy dokonują demontażu i zakupu nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu, zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, a także zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Oprócz tego program Czyste Powietrze wspiera tych, którzy dokonują ocieplenia przegród budowlanych, okien i drzwi zewnętrznych bądź też drzwi i bram garażowych oraz dokonują zakupu i montażu kotłowni gazowej.

Jak skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Okazuje się, że istotne jest nie tylko to, jakiego rodzaju inwestycje są prowadzone w budynku, ale także to, kto za nie odpowiada, kto jest właścicielem obiektu i jakiego rodzaju jest to obiekt. W tej chwili program Czyste Powietrze kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych. Dochód roczny beneficjentów nie może przekraczać 100 tys zł. Wniosek o dofinansowanie składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/prowadzenia inwestycji. Wniosek składa się w formie elektronicznej, choć dopuszcza się przekazanie papierowego egzemplarza do oddziału gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.