Kominek z płaszczem wodnym – układ zamknięty

Kominek z płaszczem wodnym – układ zamknięty

Kominek z płaszczem wodnym – układ zamknięty

Niegdyś kominki z płaszczem wodnym montowane były jedynie w układzie otwartym. Współcześnie możliwy jest montaż w układzie zamkniętym a nawet połączenie obu metod. Czym charakteryzuje się kominek z płaszczem wodnym – układ zamknięty i co przemawia za takim rozwiązaniem?

Funkcje kominka z płaszczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym ogrzewa nie tylko powietrze, ale i wodę. Integracja kominka z układem centralnego ogrzewania jest rozwiązaniem popularnym, ponieważ nie ma konieczności montowania dodatkowych kotłów grzewczych. Kominek staje się często jedynym źródłem ciepła w domu, a nie jak dotychczas, tylko dodatkiem i zamiennikiem dla funkcjonującej na co dzień instalacji centralnego ogrzewania. Kominek z płaszczem wodnym – układ zamknięty czy układ otwarty – znacznie różni się budową od tradycyjnych wkładów kominkowych. Korpus kominka posiada dwie ścianki, pomiędzy którymi przepływa woda. Płaszcz wodny zbiera ciepło wydostające się z paleniska i przekazuje je dalej – wodzie, która jest transportowana do instalacji centralnego ogrzewania.

Układ otwarty a układ zamknięty

Współczesne kominki z płaszczem wodnym mogą pracować zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym. Niegdyś uważano, że stosowanie układu zamkniętego grozi wybuchem. Współcześnie pogląd ten nie ma racji bytu, oczywiście pod warunkiem, że kominek z płaszczem wodnym – układ zamknięty pochodzi od sprawdzonego producenta, a zatrudnieni do wykonania instalacji fachowcy są specjalistami w swojej dziedzinie. Kominki do montowania w układzie otwartym są wyposażone w otwarte naczynie wzbiorcze, które posiada otwór, przez który swobodnie przepływa powietrze. Ryzyko wystąpienia awarii jest niewielkie, jako że ciśnienie wody utrzymuje się na równym poziomie. Kominki w układzie zamkniętym nie posiadają otwartego naczynia wzbiorczego. Zostały wyposażone w naczynie wyrównawcze oraz szereg innych zabezpieczeń, umożliwiających schładzanie wody.

Kominek z płaszczem wodnym – układ zamknięty

Kominek z płaszczem wodnym – układ zamknięty jest równie bezpieczny i funkcjonalny jak ten, pracujący w układzie zamkniętym. Urządzenie zostało wyposażone w odporne na działanie wysokich temperatur naczynie wzbiorcze oraz wężownicę schładzającą. Przez wężownicę odprowadzany jest nadmiar ciepła z urządzenia, co zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia wody. Przegrzanie kominka przy poprawnie wykonanej instalacji nie powinno mieć miejsca. Warto zauważyć, że wężownica wyposażona jest w zawór, który w razie zagrożenia otwiera się i umożliwia dopływ zimnej wody, dzięki czemu temperatura kominka zostaje natychmiast obniżona. Kominki z płaszczem wodnym pracujące w układzie zamkniętym są łatwe w obsłudze, a przy tym równie efektowne i wytrzymałe jak urządzenia w układzie otwartym. Prawidłowo wykonana instalacja kominka i innych elementów centralnego ogrzewania zapewnia bezawaryjną i cichą pracę urządzenia. Szukanie wad i zalet danego rozwiązania (kominek z płaszczem wodnym – układ zamknięty czy układ otwarty) nie ma większego sensu, bo współcześnie każde rozwiązanie znajduje swoich zwolenników.