Kominki z Ecodesign

Kominki z Ecodesign

Zanieczyszczenia powietrza a kominki z Ecodesign

Zanieczyszczenia powietrza powstają na skutek różnorakich zaniedbań, ale nie da się ukryć, że przyczynia się do nich także niewłaściwe korzystanie z pieców, kotłów grzewczych i kominków. Unia Europejska już dawno dostrzegła ten problem i przystąpiła do prac, których efektem jest dokument regulujący kwestię ogrzewania pomieszczeń w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie państw członkowskich. Dyrektywa Ecodesign, bo o niej mowa, została przyjęta w Parlamencie Europejskim 10 sierpnia 2015 r. Wyszczególnione zostały w niej długofalowe rozwiązania. Część zapisów jeszcze nie obowiązuje, mimo to w Polsce od dawna można kupić kominki z Ecodesign.

Dyrektywa Ecodesign – najistotniejsze zapisy

Urządzenia energetyczne na drewno, które przyczyniają się do emisji spalin muszą posiadać odpowiednie oznaczenia. Przykładowo plakietka energetyczna na kominkach opalanych drewnem będzie informowała o klasie efektywności A lub A+. Klasa A++ jest przewidziana dla urządzeń opalanych pelletem. W przyszłości pojawi się też obowiązek oznaczania sprawności, co i tak wielu producentów dzisiaj robi. Urządzenia energetyczne muszą spełniać określone normy, dotyczące m.in. granicy emisji pyłów, tlenku węgla, czy tlenku azotu.

Co na to polskie prawo?

Kominki z Ecodesign oraz inne urządzenia energetyczne spełniające wyśrubowane normy nie są u nas niczym nowym. Niestety jednak wciąż zdecydowana większość gospodarstw domowych używa kotłów i pieców tychże wymagań niespełniających. Obowiązujące przepisy polskiego prawa poniekąd wymuszają drobne zmiany w tym zakresie. Mianowicie aktualnie zabronione jest korzystanie z paliw niskiej jakości, czyli np. drewna o wilgotności powyżej 20%. Wszystkie nowo instalowane kotły i piece muszą spełniać wymagania zawarte w dyrektywie Ecodesign. Wymiana starych na razie nie jest konieczna, choć w Małopolsce powinna odbyć się do końca 2022 roku.

Kominki z Ecodesign

Zwolennicy kominków uważają, że prawidłowe ich użytkowanie nie przyczynia się do powstawania smogu. Tym bardziej, że od wielu lat dąży się do produkowania urządzeń ekologicznych, spełniających wszystkie europejskie normy. Kominki z Ecodesign od dawna tworzone są zgodnie z restrykcyjnymi normami PN-EN 13229 oraz PN-EN 13240, a wkłady kominkowe dokładnie testowane przez Instytut Energetyki. Od 2022 roku istotne będą także takie parametry, jak: sezonowa efektywność energetyczna, emisje cząstek stałych (PM), emisje organicznych związków gazowych (OGC), emisje tlenku węgla (CO), emisje tlenków azotu (NOX).