Producent pelletu – produkcja pelletu krok po kroku

Producent pelletu – produkcja pelletu krok po kroku

Pellet drzewny to wysokokaloryczne paliwo, coraz chętniej stosowane w przydomowych kotłowniach. Dobrej jakości paliwo pozwala na ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie domów jednorodzinnych. Poza tym pellet jest paliwem łatwym w transporcie i przechowywaniu, a korzystanie z kotłów na biomasę nie wymaga dużego zaangażowania, co stanowi dodatkową zaletę tej metody ogrzewania. Piec na pellet może działać niemal bezobsługowo przez długi czas, oczywiście pod warunkiem, że korzystamy z pelletu dobrej jakości. Producent pelletu, który dba o jakość wytwarzanego paliwa, kontroluje proces produkcyjny na każdym jego etapie.

Z czego powstaje pellet?

Pellet to paliwo zaliczane do biomasy. Biomasą nazywamy grupę paliw powstałych z produktów i odpadów produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu. Pellet może powstać z odpadów drzewnych, słomy, trzciny, siana czy łusek słonecznika, jednak to przede wszystkim zręby i trociny, powstałe przy okazji obróbki drewna, wybierane są jako surowiec do produkcji pelletu.

Producent pelletu drzewnego może korzystać z surowca kupionego w zakładach przetwórstwa drzewnego, ale dysponowanie własnym surowcem będzie dla niego dodatkową zaletą. Jeśli producent pelletu czuwa nad sposobem pozyskiwania surowca, wie, z jakiego drewna pochodzi (zdrowego, wolnego od farb i lakierów), dba, by nie dostały się do niego zanieczyszczenia, jest w stanie produkować dobry pellet. Oczywiście na jakość produktu końcowego wpływa również przebieg procesu produkcyjnego.

Producent pelletu drzewnego

Producent pelletu musi poddać biomasę trzem kolejnym procesom: suszeniu, rozdrabianiu i prasowaniu. Zanim do tego dojdzie, z surowca muszą być odsiane większe kawałki drewna, jak i przedmioty, które nie powinny się tam znaleźć, np. kamienie. Tak przygotowany surowiec magazynowany jest w silosach. Stamtąd trafia na przenośnik listwowy i jest dozowany do suszarni. W trakcie tego procesu mokre zręby i trociny osiągają wilgotność na poziomie 8-10% i w takim stanie trafiają do komory rozprężnej suszarni. Wysuszone odpady przechodzą kolejny odsiew zanieczyszczeń. Tym razem proces jest łatwiejszy, bo suchy materiał nie klei się, dzięki czemu łatwiej jest usunąć znajdujące się pod nim drobne kamyki czy opiłki metalu.

Rozdrabnianie i prasowanie odpadów drzewnych

Kolejnym etapem procesu produkcyjnego jest rozdrabnianie odpadów drzewnych. Producent pelletu powinien dopilnować, by zręby i wióry zostały rozdrobnione na jednorodną frakcję. Suchy i rozdrobniony surowiec przygotowywany jest do procesu granulacji. Masa drzewna prasowana jest pod wysokim ciśnieniem, co powoduje, że powstały w ten sposób granulat ma zwartą strukturę i nie rozpada się na mniejsze części.

Ostatnim etapem procesu produkcyjnego jest schładzanie i utwardzanie pelletu. Gorący granulat trafia do chłodnicy przeciwprądowej, tam jest schładzany, a jednocześnie zyskuje odpowiednią twardość. Tak przygotowany granulat pakuje się w foliowe worki.