Rodzaje węgla kamiennego

Rodzaje węgla kamiennego

Każdego roku w sezonie grzewczym pojawiają się głosy, że korzystanie z tradycyjnych kotłów na węgiel jest główną przyczyną powstawania smogu. Rzeczywiście korzystanie z przestarzałych urządzeń grzewczych i węgla wątpliwej jakości, przy tym nieumiejętne rozpalanie i dorzucanie do opału różnorakich śmieci (stąd nazwa kocioł śmieciuch) znacząco wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Jednak nowoczesne kotły węglowe, w których spala się dobrej jakości węgiel, wcale nie emitują do atmosfery więcej szkodliwych substancji aniżeli piece gazowe, olejowe, czy kominki opalana drewnem. Pojawia się jednak pytanie – jaki węgiel wybrać? Poniżej rodzaje węgla kamiennego.

Wskaźniki i typy węgla wykorzystywanego w polskich domach

węgiel kamiennyWyróżniamy 11 typów węgla o wskaźnikach od 31 do 43, ale do palenia w piecach domowych wykorzystywane są tylko dwa, oznaczone numerami 31 oraz 32.

Typy węgla wyróżnia się ze względu na kilka czynników, m.in. zawartość części lotnych (wodoru, tlenku węgla, dwutlenku węgla, pary wodnej, metanu i innych węglowodorów), zdolność spiekania, a także ciepło spalania. Najwyższą zawartość części lotnych ma węgiel oznaczony wskaźnikiem 3. Wyróżnia się także niską zdolnością spiekania i długim, silnie świecącym płomieniem – z tego względu nazywany jest płomiennym. Nieco gorszą jakość prezentuje węgiel oznaczony wskaźnikiem 32 (węgiel gazowo-płomienny).

Rodzaje węgla kamiennego – sortymenty

Węgiel kamienny klasyfikowany jest na cztery sortymenty, wyszczególnione ze względu na wielkość ziarna. Wyróżniamy zatem węgiel gruby, którego ziarna wynoszą co najmniej 25 mm. W tej grupie znajduje się węgiel orzech (ziarna 25-80 mm), węgiel kostka (ziarna 63-200 mm) oraz węgiel kęsy (ziarna od 125 mm wzwyż).

Drugi sortyment to węgiel średni, którego wielkość ziarna waha się w granicach od 5 do 31,5 mm. Węgiel ten nosi popularną nazwę groszek. Wyróżniamy trzy rodzaje groszku: groszek o wymiarach ziarna 8-31,5 mm, groszek II o wymiarach ziarna 8-20 mm i groszek I o wymiarach ziarna 16-31,5 mm. Oprócz tego występuje kolejny rodzaj groszku, tzw. ekogroszek, stosowany w piecach z podajnikiem i charakteryzujący się niską zwartością wilgoci, zawartością siarki i popiołu, a także wysoką wartością opałową.

Ostatni sortyment to węgiel miałowy. W przypadku miału wielkość ziarna wynosi maksymalnie 31,5 mm. Miał charakteryzuje się niską wartością opałową, dlatego wykorzystywany jest głównie w przemyśle. Wyróżniamy dwa rodzaje miału: miał I o wymiarze ziarna 0-31,5 mm oraz miał II o wymiarze ziarna 0-20 mm.

Rodzaj węgla kamiennego a typ kotła

W niektórych piecach można palić węglem każdego rodzaju, jednak na rynku dostępne są także urządzenia przeznaczone do spalania grubego węgla, miału, albo ekogroszku. Jeżeli odpowiedni dobierzemy rodzaj paliwa, ograniczmy koszty ogrzewania domu, ale też zadbamy o dłuższe życie naszego pieca.